Midt Juristerne Vest ApS.

Midt Juristerne rådgiver i juridiske spørgsmål og udfører juridisk arbejde, dog med hovedvægten lagt på ejendomshandel, dødsbobehandling og familieretlige dokumenter, så som testamenter, ægtepagter o.lign.

Vi har faste priser for rådgivning og berigtigelse ved køb og salg af ejerboliger, samt udarbejdelse af familieretlige dokumenter, jfr. vor prisliste.

Ønsker De, at vi skal berigtige Deres køb/salg af erhvervsejendomme, herunder landbrugsejendomme, tilbyder vi at udføre dette arbejde til en favorabel pris.  Vi beder Dem i så fald kontakte os, og indhente et tilbud.

For udførelse af andet rådgivningsarbejde, beregnes et honorar efter kontorets timetakster.
   
Fakta

Selskabets ansatte har gennem de seneste mere end 35 år opnået stor viden og indsigt indenfor ejendomshandel.

Dette kombineret med vore lave driftsomkostninger og antallet af handler, gør at vi nu kan tilbyde denne service til en pris, der ligger 40-60% under tidligere priser.


Midt Juristerne Vest ApS©2020