http://midtjuristerne.dk/
   
Med ejendomsmægler på sælgerside:

Køberrådgivning:
Gennemgang af købsaftale, og godkendelse af denne efter en drøftelse med køber. Gennemgang af servitutter, ejendomsoplysninger, tilstandsrapport, forsikringstilbud, elinstallationsrapport, udarbejdelse og gennemgang af handelsresumè, udarbejdelse af digitalt skøde og refusionsopgørelse:
 

Uanset købesum:

(Så fremt ejendommen er pålagt landbrugspligt, og der derfor skal indhentes godkendelse fra NaturErhvervstyrelsen tillægges omnævnte honorar kr. 800,00)


Sælgerrådgivning:
Gennemgang og godkendelse af købsaftale og øvrige handelsdokumenter efter en drøftelse med sælger, gennemgang og godkendelse af købers advokats/ejendomsmæglers skøde, refusionsopgørelse, m.v.:

Grundkøb/ægtefællehandel:
Rådgivning og skødeoprettelse m.v. ved grundkøb, overdragelse af ejendomsanparter mellem samlevere og overdragelse mellem ægtefæller:

Porto og copalia (beregnes pr. sag uanset type)
Alle priser er excl. 25 % moms.

kr. 3.400,00
kr. 2.900,00


kr. 2.900,00
kr.    350,00


  Priser
  Med ejendomsmægler på sælgerside 
  Uden mæglerdeltagelse (selvsalg) 
  Dødsbobehandling og øvrige dokumenter 


Midt Juristerne Vest ApS©2020